Onverwachte herrie en trillingen op woensdag 5 juli

Overzicht werkzaamheden tot 'de bouwvak' (24 juli)

Aannemerscombinatie BadhoeverBogen (CBB) is inmiddels gestart met sloopwerkzaamheden. Die werkzaamheden vinden voorlopig nog grotendeels buiten de bebouwde kom plaats, aan de westkant (‘Haarlem-kant’) en oostkant (‘Aalsmeer-kant’). Tot aan de bouwvak (vanaf maandag 24 juli) zal de aannemer nog flink doorwerken. 
Lees meer >

Informatiebijeenkomst 12 september

Op 12 september organiseert Rijkswaterstaat samen met gemeente Haarlemmermeer een informatiebijeenkomst. Rijkswaterstaat informeert u over de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar. De gemeente gaat in op de herinrichting van de grond die straks vrijkomt. Meer informatie volgt nog in de volgende nieuwsbrief.