donderdag 20 mei 2021

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

Kabinet gaat beslisnota's bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken
De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota's bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een opener overheid.
Lees verder

Nederland op stoom met aanpassing aan klimaatverandering
Het klimaat verandert en dat vergt grote aanpassingen. Omdat het aantal hevige piekbuien toeneemt, moeten we  ervoor zorgen dat regenwater niet meer huizen inloopt of wegen onbegaanbaar maakt. Doordat het waterpeil in de Nederlandse rivieren soms tot recordhoogtes stijgt moeten rivieren veiliger worden gemaakt en meer water kunnen afvoeren. Tegelijk krijgen we ook vaker te maken met droge periodes, waardoor we water ook beter moeten vasthouden. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van de acties die zij afgelopen vier jaar heeft ondernomen op dit terrein, samen met andere overheden, organisaties en burgers.
Lees verder

Modeketens in 2023 verantwoordelijk voor afgedankte kleding
Aan de kleding die we dagelijks dragen gaat een wereld aan vervuiling vooraf. De textielindustrie veroorzaakt zelfs meer CO2-uitstoot dan internationale lucht- en zeevaart bij elkaar. De Nederlandse textielbranche en staatssecretaris Van Veldhoven willen daar verandering in brengen. Om te zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling komt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) met de invoering van uitgebreide productenverantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in 2023. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder

Regionale spoorlijnen Groningen en Fryslân krijgen ERTMS
Zo'n 270 kilometer spoor in Groningen en Friesland wordt voor 2030 uitgerust met het moderne spoorbeveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Dat voornemen heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Het Rijk en de provincies Groningen en Fryslân investeren samen onder andere in het ombouwen van de treinen en het opleiden van personeel. De komende tijd zullen de afspraken tussen de betrokken partijen worden vastgelegd.
Lees verder