vrijdag 20 mei 2022

Trekkerkenteken

FEHAC
Trekkerkenteken

Trekkerkenteken

Alle partijen die bij het project 'Trekkerkenteken' betrokken waren, hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat te komen. We kunnen stellen dat dat zeker is gelukt. Om dit succes te vieren, en om het project op een feestelijke wijze af te ronden, heeft de Stichting Bravo Compagnie in Valkenswaard de projectgroep op 18 mei 2022 uitgenodigd voor een excursie. In een informele sfeer werd stilgestaan bij het project, en werd  gememoreerd dat inmiddels vrijwel alle voertuigen die daarvoor in aanmerking komen, een trekkerkenteken hebben. Daarna werd de projectgroep in een viertal klassieke voertuigen die voorheen in gebruik waren bij het Nederlandse leger, naar de locatie van de Bravo Compagnie gebracht. De broers Henk en Co Boons vertelden enthousiast over het ontstaan van de Bravo Compagnie en de rol die DAF in de naoorlogse jaren voor het Nederlandse leger heeft gehad. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst. Een deel van de groep mocht meerijden met de voertuigen, waarbij iedereen de gelegenheid kreeg om ook zelf eens achter het stuur te zitten om te ervaren hoe zo'n voertuig uit de jaren '50 of '60 eigenlijk rijdt. De anderen kregen een rondleiding over het complex ...Read More
Lees verder

De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden

De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden

De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden voor de ontwikkeling van de erfgoed gedachte binnen het Fehac-beleid. Wat doet de werkgroep zoal in algemene zin? Het bewaken van het cultureel aspect in het Fehac beleid, het afstemmen op beleidslijnen van OC&W, RCE en ook MCN. Het analyseren en becommentariëren van wetten en regels op het gebied van het mobiele erfgoed. Het vertalen van het erfgoedbeleid naar de clubbesturen, bewaken dat de voertuigeigenaren bewust worden en bewust blijven van de erfgoedgedachte als strategisch middel om het bestaansrecht van het mobiel erfgoed te legitimeren. Het onderbouwen van de erfgoedgedachte voor het behoud van het mobiel erfgoed. De Brusselse lobby ondersteunen voor wat betreft de erfgoedkant. Mogelijk moet er samen met MCN en FIVA een tweede lobby, speciaal voor cultuur/erfgoed worden opgestart. Het in gang zetten en voltooien, bij voorkeur in samenwerking met collega-verenigingen in het buitenland, van een traject dat uiteindelijk moet leiden tot een vermelding van bepaalde aspecten van het mobiel erfgoed op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed. Het bewaken van de positie van de FEHAC als grootste partner van MCN, zonder dat dit ten koste gaat van de andere partners Het trachten te betrekken van MCN en of Fehac in het ...Read More
Lees verder

Rosalie van de Nieuwenhof wint de Geerlig Riemerprijs

Rosalie van de Nieuwenhof wint de Geerlig Riemerprijs

Op woensdag 18 mei ontving Rosalie van de Nieuwenhof de 40e Geerlig Riemerprijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Groep. Namens de FEHAC feliciteerde secretaris Jannes Buiter Rosalie en overhandigde haar een passend geschenk voor het behalen van deze bijzondere onderscheiding. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding. De uitreiking vond plaats in de Spykerzaal van IVA Business School. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten én docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. De prijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer. Het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds heeft met bijzonder veel genoegen het advies van studenten en docenten overgenomen. Als redenen om juist Rosalie te kiezen worden genoemd: sociaal, initiatiefrijk, positief, ondernemend, staat klaar voor anderen, neemt vaak het voortouw bij de organisatie van activiteiten. Als bestuurslid van studievereniging LIVA heeft de kandidaat een belangrijke bijdrage geleverd aan het ...Read More
Lees verder