donderdag 14 juli 2022

Mobiliteitsalliantie voorgedragen voor Lobbyprijs

FEHAC
Mobiliteitsalliantie voorgedragen voor Lobbyprijs

Mobiliteitsalliantie voorgedragen voor Lobbyprijs

De vakjury van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) heeft de Mobiliteitsalliantie, waar de FEHAC lid van is, voorgedragen voor De Zilveren Vos. Dit is een nieuwe prijs van de BVPA voor de beste belangenbehartiging. Dit jaar is de prijs voor een koepel, brancheorganisatie of belangenorganisatie. Op 2 juni kiezen de deelnemers van het BVPA-congres welk lobby-initiatief De Zilveren Vos heeft verdiend.  De onafhankelijke jury, bestaande uit Arco Timmermans (hoogleraar Public Affairs), Caspar van den Berg (hoogleraar Bestuurskunde en Eerste Kamerlid namens de VVD) en Marielle van Oort (Directeur Van Oort & Van Oort en directeur van de PA-academie) heeft een top 3 geselecteerd uit de vele tips die vanuit onze leden binnen zijn gekomen. De genomineerden zijn naast de Mobiliteitsalliantie, de Jonge Klimaatbeweging en FNV Metaal. De Mobiliteitsalliantie, een breed samenwerkingsverband met onder andere de FEHAC, de ANWB, NS en de RAI-vereniging zette in de lobby de reiziger centraal. In de integrale aanpak die de alliantie als collectief bepleitte werd de verbinding gemaakt met andere maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningopgave, klimaatbeleid en de groeiende kloof tussen stad en platteland. Deze aanpak heeft geresulteerd in extra investeringen in infrastructuur, na jaren van bezuinigingen. Daarnaast slaagde de Mobiliteitsalliantie erin om het rekeningrijden succesvol ...Read More
Lees verder

Nieuwe voorzitter stichting Mobiele Collectie Nederland

Nieuwe voorzitter stichting Mobiele Collectie Nederland

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is sinds het jaar 2000 – toen MCN op instigatie van het Ministerie van OC&W is opgericht - dé organisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren 'weg', 'water', 'rail' en 'lucht' vertegenwoordigd, via hun koepelorganisaties. Zo vertegenwoordigt de FEHAC het erfgoed van de weg in de stichting Mobiele Collectie Nederland. MCN spant zich ervoor in dat het draagvlak voor dit mobiele erfgoed toeneemt, door het belang ervan te benadrukken, door de zichtbaarheid te vergroten, door de belangen te behartigen van de organisaties en particulieren die zich met de instandhouding en het in beweging houden van mobiel erfgoed bezighouden en door de cultuurhistorische waarde ervan inzichtelijk te maken. Op 12 mei is Edith den Hartigh benoemd tot voorzitter van MCN. Zij volgt Jeroen Bol op, die in januari afscheid heeft genomen van MCN. Edith is zeker geen onbekende in erfgoedland. Zij was onder andere vele jaren directeur van de Stichting Open Monumentendag, een organisatie waar MCN regelmatig mee samenwerkte om ervoor te zorgen dat ook het mobiel erfgoed gezien werd (en wordt) tijdens de Open Monumentendagen. Wij wensen Edith veel succes in haar nieuwe (vrijwilligers-)functie.
Lees verder

Evert Louwman gekozen in FIVA Heritage Hall of Fame

Evert Louwman gekozen in FIVA Heritage Hall of Fame

Bunnik, 14 juli 2022 Evert Louwman, de oprichter van het Louwman Museum, is door de International federatie van Historische automobielen FIVA gekozen in de FIVA Heritage Hall of Fame.  De FEHAC, de Nederlandse Federatie van Historische Automobiel en Motorfietsclubs en aangesloten bij de FIVA, feliciteert de heer Louwman van harte met zijn terechte verkiezing. Landenfederaties zoals de FEHAC zijn door de FIVA uitgenodigd om voordrachten te doen. De Kandidaten moeten een significante bijdrage hebben geleverd aan het behoud van het mobiele erfgoed. Naast Louwman werden ook coryfeeën als Battista Pininfarina en Soichiro Honda in de Hall of Fame gekozen. Dat Louwman door een internationale jury werd gekozen is niet verwonderlijk. Het Louwman museum in Den Haag toont een enorme collectie perfect gerestaureerde historische auto's, waaronder de oudste Toyota ter wereld.  Foto: FIVA
Lees verder