vrijdag 18 september 2020

Eerste stappen in milieuvriendelijk ontgassen van schepen

Eerste stappen in milieuvriendelijk ontgassen van schepen
Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieuverantwoorde alternatieven zijn voor het ontgassen naar de buitenlucht. Het ministerie stelt 250.000 euro ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen.
Lees verder

Prinsjesdag: extra investeringen in onderhoud aan wegen en spoor
We hebben in Nederland een goede infrastructuur. Om die te behouden moeten we blijven investeren. De komende jaren trekken minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Het beheer en onderhoud van wegen en spoor krijgt hierdoor de komende jaren een extra impuls.
Lees verder

Deltaprogramma 2021: Versnellen en intensiveren om doelen 2050 te halen
De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Dat staat in het herijkte Deltaprogramma 2021. Het Deltaprogramma 2021 laat zien dat de koers die is ingezet de goede is, maar dat de uitvoering moet versnellen. Opeenvolgende jaren met perioden van droogte en hitte en vele hoosbuien bevestigen die noodzaak.
Lees verder

Toelichting van Wim Kuijken bij zijn rapportage 'Kleine korrels, grote discussie' over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit
Vanaf 1 april heb ik op verzoek van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de besluitvorming in de casus 'granuliet' onderzocht. In korte tijd heb ik, door het voeren van gesprekken en het lezen van documenten, een goed beeld gekregen van deze complexe zaak. Dat heeft geresulteerd in een rapport waarin ik feiten en bevindingen rapporteer, conclusies trek en aanbevelingen doe over de regelgeving.
Lees verder