woensdag 3 februari 2021

Ruimte voor meer treinen op Amsterdam Centraal

Ruimte voor meer treinen op Amsterdam Centraal
Amsterdam Centraal wordt de komende tien jaar grondig vernieuwd. Niet alleen het station wordt aangepakt, maar ook aan het spoor wordt gewerkt. Doel is dat vanaf 2030 vanuit alle windrichtingen minimaal elke tien minuten een trein van en naar de hoofdstad gaat. Het Tracébesluit voor Amsterdam Centraal is vandaag gepubliceerd in de Staatcourant. In het Tracébesluit staan de contouren voor de spoorinfrastructuur rond het station van de hoofdstad. Dankzij de verbouwing van het station en de werkzaamheden aan het spoor is er straks meer ruimte voor treinen en passagiers.
Lees verder

Ontwikkelagenda toont noodzakelijke investeringen in Openbaar Vervoer
"We moeten blijven investeren in openbaar vervoer. Deze crisis gaat voorbij en dan hebben we het openbaar vervoer keihard nodig," met deze boodschap presenteert staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040. De groei van de bevolking, de enorme woningbouwopgave en een duurzame leefomgeving vragen de komende jaren om concrete besluiten op het gebied van mobiliteit.
Lees verder

Van Nieuwenhuizen: Miljoenenimpuls duurzame binnenvaart
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren. Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.
Lees verder

Statiegeld op blikjes een feit
Per 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakt de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar toeneemt. Conform de wens van ook de Tweede Kamer zal het eerdere kabinetsbesluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht worden. Dit geeft de sector ook de benodigde voorbereidingstijd. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend en wordt hiermee gelijk getrokken met kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden.
Lees verder