dinsdag 9 maart 2021

Toekomst voor de fiets: regio en rijk bouwen verder aan Nederland fietsland

Toekomst voor de fiets: regio en rijk bouwen verder aan Nederland fietsland
Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk met fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is naast de auto en het openbaar vervoer. Met die ambitie presenteren gemeenten, provincies, vervoerregio's en het Rijk, verenigd in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, vandaag het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen. Het plan bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en Henk Brink (voorzitter Tour de Force) hebben het plan zojuist gepresenteerd.
Lees verder

Staatssecretaris Van Veldhoven opent 'groenste fietsenstalling van Nederland'
Maandag 8 maart opende staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, officieel de Fietsenstalling Stationsplein in Wereldfietsstad Zwolle. Deze ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan maar liefst 5.800 fietsen. Die extra plekken zijn nodig voor het toenemende aantal reizigers van en naar Zwolle. Want het station van Zwolle neemt een belangrijke plek in in het OV-netwerk in Nederland. Ieder uur vertrekken er vanaf Zwolle treinen in acht richtingen. "Door de fiets volop ruimte te geven, wordt regio Zwolle bereikbaarder, gastvrijer en gezonder", vertelt wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle. En dat is in Zwolle al jaren merkbaar. Er is vrijwel geen stad in de wereld waar het aandeel fietsverplaatsingen zo hoog is. Fietsen zit in het DNA van de Zwollenaren. "Reizigers kunnen hun fiets hier makkelijk stallen en direct overstappen op de bus of trein. Een stuk fietsen aan het begin en eind van je school- of werkdag wordt zo nog fijner. En daar heeft iedereen baat bij", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven.
Lees verder

Staatssecretaris Van Veldhoven opende vandaag, maandag 8 maart 2021, nieuwe slimme laadpleinen in de gemeenten Zeist en Haarlemmermeer. 'Slim laden maakt elektrisch rijden nog aantrekkelijker. Deze laadpleinen ontlasten het stroomnet, zorgen dat we groene stroom beter benutten en maken laden voordeliger', aldus de bewindspersoon.
Spreekpunten staatssecretaris Van Veldhoven voor opening slimme laadpleinen Haarlemmermeer en Zeist, 8 maart 2021
Lees verder

Stikstofaanpak: sterkere natuur, perspectief voor ondernemers
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van co√∂rdinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren.  Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat. De stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000-natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) zit.
Lees verder