dinsdag 12 april 2022

Lancering circulaire baksteen van materiaal Domtoren Utrecht

DE DUURZAME WERELD
Lancering circulaire baksteen van materiaal Domtoren Utrecht
Lancering circulaire baksteen van materiaal Domtoren Utrecht Brokkenmákers en New Horizon lanceren een circulaire baksteen gemaakt van puin afkomstig van de Utrechtse Domtoren. De stenen worden vervaardigd en toegepast in duurzame bouwprojecten in Utrecht, zoals de Merwedekanaalzone en Cartesiusdriehoek. Zo wordt het restmateriaal van een historisch
Lees verder

Eénmalige energietoeslag
Eénmalige energietoeslag We proberen er voor te zorgen dat de inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag in april het geld op de rekening krijgen gestort. Gemeentehuis en Zorg in Deurne gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Het gemeentehuis en Zorg in Deurne zijn gesloten op vrijdag 15 april en maandag
Lees verder

Wisseldag afvalinzameling
Wisseldag afvalinzameling In verband met Tweede Paasdag wordt het huisvuil op zaterdag 16 april opgehaald in plaats van maandag 18 april. Winclove Probiotics volledig CO2-neutraal in 2030 Winclove Probiotics past concrete duurzaamheidsmaatregelen toe om zijn CO2-uitstoot tot 0 te reduceren en bij te dragen aan het
Lees verder

Efteling plaatst eerste van 12.000 zonnepanelen voor zonnecarports
Efteling plaatst eerste van 12.000 zonnepanelen voor zonnecarports Hoppenbrouwers heeft bij de Efteling de eerste van 12.000 zonnepanelen van de zonnecarports gemonteerd waaronder op parkeerterrein M straks ruim 1.300 auto's kunnen parkeren. Met de komst van deze nieuwe zonnepanelen zet de Efteling de grootste stap op het gebied van
Lees verder

Van maaisel naar insecten naar veevoer
Van maaisel naar insecten naar veevoer Hoe geef je circulariteit handen en voeten in het waterbeheer? In het project Comyysect wordt van laagwaardige organische reststromen, zoals berm- en slootmaaisel, substraat gemaakt voor het kweken va... TenneT op zoek naar flexibel vermogen in Brabant en Limburg
Lees verder

Health Valley biedt kansen voor innovatieve ondernemers
Health Valley biedt kansen voor innovatieve ondernemers Zorginnovatienetwerk Health Innovation Park (HIP) in Zwolle is eind 2021 bestuurlijk gefuseerd met Health Valley in Nijmegen en voert sindsdien de naam Health Valley. Ze werken met vereende krachten verder aan de gezamenlijke ambitie: in Oost-Nederland initiatieven nemen, projecten opzetten,...
Lees verder

Strengere Europese regels voor maatschappelijk verslag
Strengere Europese regels voor maatschappelijk verslag Grote bedrijven moeten vanaf volgend jaar uitgebreid rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hoe zit dat precies en wat kun je doen om jouw organisatie voor te bereiden op de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive? Thomas Stegenga,...
Lees verder

A REPowerEU for Energy Citizens Manifesto
A REPowerEU for Energy Citizens Manifesto       Zonne-energie 18 jaar opslaan voor gebruik Record: Afgelopen week meer dan de helft stroom uit hernieuwbare bronnen Stanford ont...       Hoe besparen mensen op hun energiekosten? Nu de prijzen van gas en stroom zo hoog zijn
Lees verder

Subsidieregeling circulaire initiatieven
Subsidieregeling circulaire initiatieven De gemeente stelt € 100.000 beschikbaar voor circulaire initiatieven in de stad: plannen die er aan bijdragen dat er minder grondstoffen worden gebruikt en er dus minder afval en CO2 uitstoot is. Aanvragen kunnen vanaf zondag 1 mei 2022 worden ingediend door inwoners van Arnhem, bedrijven en...
Lees verder

Themamiddag Kansen voor warmteopslag biedt aanleiding voor vervolg
Themamiddag Kansen voor warmteopslag biedt aanleiding voor vervolg Op 7 april kwamen ruim 80 leden en genodigden samen in de Energy Cave in Rijswijk. De Energy Cave is een inspirerend innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid. Met veel enthousiasme werden we deze dag als eerste (grote) groep ontvangen, waarbij de rondleiding door het
Lees verder